FUNDACJA NEVERLAND

Fundacja powstała w marcu 2014 roku. Jej zadaniem jest udzielanie wsparcia ludziom w trudnościach życiowych, a także działalność artystyczna na rzecz zdrowia psychicznego.

Pragniemy tworzyć jak najłagodniejsze przejście między światem i życiem społecznym, a niekonwencjonalnym odbieraniem rzeczywistości.
Wkraczamy, gdy klasyczne metody realizowania siebie okazały się niewystarczające.

Celem działalności fundacji jest oswajanie z problemami emocjonalnymi, upowszechnianie dostępu do wsparcia, a także pielęgnowanie, promowanie kultury i sztuki na rzecz zdrowia psychicznego, edukacja poprzez kulturę i sztukę oraz aktywizacja społeczna.
Fundacja ma na celu także pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym w rozwoju osobistym i zawodowym
oraz w odkrywaniu swojej wartości i pokonywaniu własnych ograniczeń.

Fundacja jest organizacją non-profit, funkcjonujemy dzięki życzliwości najróżniejszych ludzi o wielkim sercu,
bez których Fundacja ani jej działania nie istniałyby, za co bardzo jesteśmy wdzięczni.
Mile widziana jest także pomoc wolontariuszy.